abonnementen op tijdschriften kranten en bladen tijdschrift
 Home | Losse nummers | FAQ | Partnerprogramma | Voorwaarden  
Dé specialist in buitenlandse bladen!
     
 
Onze vermelding op http://keurmerk.info
Tevredenheidsgarantie
Onze garantie

Intro | Partner voorbeelden | Aanmelden als partner | FAQ | Promotietips voor partners | Partner login | Voorwaarden |

Partnerovereenkomst

1. definities:
Global Magazines (hieronder ook wel genoemd "wij")
Een handelsnaam van Global Magazines B.V. gevestigd te Agro Business Park 72, 6708 PW, Wageningen opererend onder Kamer van Koophandel nummer 56710631

Partner (hieronder ook wel genoemd "u"):
Iedere natuurlijke- of rechtspersoon die de partnervoorwaarden heeft aanvaard en door EnglishMagazines als partner is geaccepteerd om bezoekers van zijn/haar site en of email, door middel van een link of een ander elektronische koppeling toegang te verschaffen tot de site van EnglishMagazines.nl en via promotie of door andere middelen transacties genereert.

PartnerLink: Een link naar onze website voorzien van uw unieke partnercode

Klikperiode: De periode van 100 dagen na een klik van uw link naar onze website

Subpartner: Iemand die heeft geklikt op uw partnerlink en binnen de klikperiode partner is geworden

Directe commissie: Commissies gegenereerd via uw eigen partnerlinks (20%)

Indirecte commissie: Uw commissies gegenereerd via uw subpartners (5%)

2. Acceptatie
Om deel te nemen aan dit programma dient de partner zich aan te melden via een formulier waarna wij deelname zullen goedkeuren of afkeuren. Een ieder die zich aanmeldt accepteert deze voorwaarden en is bevoegd te handelen namens de eigenaar van de website waarop de partnerlinks geplaatst worden. Wij mogen deelname aan het partnerprogramma afkeuren indien we van mening zijn dat uw site niet bij ons past of vanwege welke reden dan ook.

3. Eigen verantwoordelijkheid
U bent zelf verantwoordelijk voor het correct plaatsen van partnerlinks op uw website. EnglishMagazines.nl is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door het niet correct plaatsen van links en eventuele gemiste commissies behoudens opzettelijk tekortschieten. Indien partner twijfelt of een link correct is dan kan deze EnglishMagazines.nl vragen om dit te controleren.

4. Vergoedingen
EnglishMagazines vergoedt 20% van de omzet over alle aankopen van een koper die binnen de klikperiode plaatsvindt nadat de betreffende koper via een partnerlink op onze site is terechtgekomen. Indien iemand die klikt binnen de klikperiode zelf partner wordt dan ontvangt u 5% over zijn verkopen.

5. Registraties verkopen
Kliks en verkopen worden realtime geregistreerd middels een statistisch systeem (control panel) waartoe partner 24 uur per dag toegang heeft. Nadat een verkoop is gedaan geeft EnglishMagazines binnen 7 dagen aan of het hier een geldige aankoop betreft. Voor orders uit het buitenland is deze termijn 30 dagen. Partner kan via het control panel de status van een verkoop volgen.

6. Uitbetalingen
De twintigste van elke maand worden alle commissies uitbetaald over de goedgekeurde verkopen van de maand ervoor mits het minimum bedrag is bereikt (Nederland minimaal € 25,- of Belgie minimaal €75,-). Tevens ontvangt de partner hiervoor een creditnota indien deze BTW plichtig is. Indien het minimum niet is bereikt dan blijft het restant staan voor de volgende maand.

7. Spam
Het is niet toegestaan te spammen (ongewenste promotionele email te sturen) met uw partnerLink. Indien wij merken dat u spamt of indien wij klachten ontvangen dan zullen wij dit onderzoeken en eventueel uw account stopzetten zonder recht op verdere betalingen. Dezelfde maatregelen zullen wij nemen indien er postings plaatsvinden op forums die tegen de richtlijnen zijn van het betreffende forum. Daarnaast dient u altijd op en eerlijk weer te geven wie de afzender is.

8. Frauduleus handelen
Indien u herhaaldelijk zelf koopt of anderen aanzet tot kopen zonder te betalen met het oogmerk commissies op te strijken dan is dit frauduleus handelen. In dit geval zetten we uw account onmiddellijk stop en verliest u alle recht op betalingen. Daarnaast hebben wij het recht geleden schade als gevolg van dit handelen te verhalen.

9. Gebruik materiaal
Het is u toegestaan om materiaal zoals covers van tijdschriften te gebruiken op uw website. Dit mag echter alleen uit hoofde van deze overeenkomst (het promoten van onze tijdschriften). Zodra wij hierom verzoeken dan dient u dit materiaal onmiddellijk te verwijderen.

10. Aansprakelijkheid
EnglishMagazines is in geen enkel geval aansprakelijk voor claims van derden of van u met betrekking tot uw handelen of met betrekking tot het materiaal dat zich bevindt op uw website. Daarnaast is EnglishMagazines.nl niet aansprakelijk voor claims als gevolg van het niet bereikbaar zijn van de server.

11. Beeindiging overeenkomst
Wij behouden ons het recht voor om deze overeenkomst te beeindigen indien er gedurende een periode van een maand geen kliks geregistreerd worden of indien u gedurende 2 maanden geen enkele directe omzet genereert. Daarnaast zijn wij gerechtigd de overeenkomst te beeindigen indien de inhoud van de website van de partner schokkend, aanstootgevend of illegaal is. Indien de minimumgrens voor uitbetaling (punt 6) niet is bereikt dan komt een eventueel openstaand bedrag te vervallen.

12. Rol van Partners
Partner laat er geen onduidelijkheid over bestaan dat het EnglishMagazines.nl is die de uiteindelijke verkoop doet en de relatie legt met de klant. Alle verkoopinformatie die wordt verzameld als gevolg van de verkoop behoort toe aan EnglishMagazines.nl. Eventuele vragen van kopers die direct worden gericht aan partners dienen door de partner te worden doorgespeeld een EnglishMagazines.nl

13. Aanpassingen tarieven en betalingsstructuren
Het is EnglishMagazines.nl toegestaan haar tarieven en/of betalingsstructuur aan te passen. Wij zullen onze partners hiervan tevoren op de hoogte stellen.

Intro | Partner voorbeelden | Aanmelden als partner | FAQ | Promotietips voor partners | Partner login | Voorwaarden |

(uw privacy)

Global Magazines B.V. - Agro Business Park 72 - 6708PW - Wageningen - tel: 0317-712062 -ivob@leesgigant.nl - 20:50:21
US office: Po Box 148 - 1105 B Main Street, Darlington MD 21034 - USA